Система текстів: підручник О. Карпюк “Англійська мова” та підручник “Німецька мова”

Система текстів: підручник О. Карпюк “Англійська мова” та підручник “Німецька мова”

Дешеві та якісні підручникиЗНЗ сьогодні з іноземної мови навчається, використовуючи підручник О. Карпюк та багатьох інших авторів. Усі вони побудовані відповідно до чинної програми, затвердженої Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України для загальноосвітніх навчальних закладів (див. на http://www.bookletka.com/anglijs-ka-mova.html).
Підручник англійська мова О. Карпюк та підручник німецька мова - для різних вікових категорій  застосовується різноманітні форми і методи роботи у процесі роботи зі школярами.  Їх текстова основа у процесі вивчення мовної теорії і формування мовленнєвих знань, посилює увагу вчителя щодо формування в школярів компетентністю орієнтованих умінь – це слухання та  розуміння, сприймання інформації та її сортування; виділення головного та утримування його в пам'яті, орієнтування на логіко-смислові частини у процесі його відтворення або виконання мовно-мовленнєвих завдань.


Сучасні технології навчання примножують внутрішньопредметні зв’язки, що стосуються навчання лексики, фразеології, приказок, прислів’їв, оскільки вони збагачують формування мовлення учня саме такими засобами.
Відповідно до іншомовної теми учитель, який працює, використовуючи підручники “Англійська мова” О. Карпюк та “Німецька мова” (http://www.bookletka.com/nimec-ka-mova.html), на основі тексту має можливість запропонувати учням цілий комплекс завдань. Їх мета -  спостереження та виявлення функціональної ролі будь-якої мовної одиниці, її граматичної та лексичної категорії в тексті, включаючи структуру висловлювання. О. Карпюк у своїх численних методичних розробках намагається включити систему  текстів відповідної тематики як дидактичний матеріал із розробленими численними завданнями. В основному, вони спрямовані на вивчення іноземної мови на лексико-семантичному рівні.
Вивчення мовних явищ, закономірностей, понять здійснюється не ізольовано від мовлення. В основу лягає текст. Він виступає засобом навчання та продуктом мовленнєвої діяльності школяра. Така робота передбачає  застосування набутих компетентностей.


Матеріали, представлені  О. Карпюк, підручник “Англійська мова” та підручник “Німецька мова”, структуровані за уроками. В них представлено різноманітні тематичні тексти, завдання розподілено по тематичних рубриках. З огляду на потреби школяра, учитель має можливість добирати за змістом необхідні додаткові завдання. Цей вид діяльності забезпечує особистісно орієнтований підхід до процесу навчання.
Різножанрові тексти, представлені О. Карпюк підручник “Англійська мова” та різноманітні підручники “Німецька мова”, об’єднані однією темою. Вони чітко визначають виховні цілі уроку, впливаючи на розвиток інтелектуальних якостей школяра, формуючи  морально-етичні, патріотичні, екологічні переконання, сприяючи розвитку естетичних смаків.  Учитель іноземної мови, працюючи за методикою О. Карпюк, розкриває багатство і красу мови, залучає  школяра до культурних надбань.  
Зміст та структура,, які розробила О. Карпюк підручник “Англійська мова” та підручник “Німецька мова”, направлені на організацію навчального процесу таким чином, щоб школяр на уроці іноземної мови не залишався пасивним. Він не повинен бути мовчазним виконавцем або просто слухачем запропонованих авторкою численних письмових вправ. Його основне завдання – активний співрозмовник, доповідач, коментатор, редактор, учасник діалогу і полілогу. Справа в тому, що саме в таких формах навчальної діяльності відбувається активна соціалізація школяра. Авторка неодноразово пропонує учням різноманітні форми та види діяльності, з якими вони стикнуться в дорослому житті, розв’язуючі різні життєві ситуації.

Джерело http://www.bookletka.com/anglijs-ka-mova/karp-juk-anglijs-ka-mova.html

Ваш баннер здесь за 35 грн./сутки

Верх