Психологія злочину: неповнолітні правопорушники (частина 2)

Психологія злочину: неповнолітні правопорушники (частина 2)

Засоби ресоціалізації неповнолітніх, що підозрюються у скоєнні злочину


Програма відновного правосуддя передбачає в психологічному сенсі задоволення потреб трьох сторін: постраждалого / постраждалих, кривдника та суспільства в особі правоохоронних органів, суду – інститутів, які боронять сталість норм і цінностей.

Метою традиційного карального правосуддя є покарання винуватого. Натомість відновне правосуддя спрямоване на відновлення порушених соціальних зв’язків шляхом усунення шкоди, нанесеної потерпілій стороні, й примирення на цій підставі потерпілої особи та правопорушника. Ідея відновного правосуддя полягає в тому, що будь-яке правопорушення має спричинити зобов’язання правопорушника залагодити шкоду, заподіяну потерпілій особі. А держава та соціальне оточення потерпілої особи й правопорушника мають створити для цього необхідні умови.

Наслідком відновного правосуддя повинне стати відновлення соціальних зв’язків, які були до скоєння правопорушення на засадах миру і порозуміння. Сама процедура відновного правосуддя передбачає декілька етапів, але участь психолога у процесі відновного правосуддя на даному етапі не є визначеною.

Роль психолога як фасилітатора можлива на будь-якому етапі процедури, але визначати потребу участі психолога у процесі мають або постраждалий / постраждала, або правопорушник/ правопорушниця, бо в психологічному смислі:

  • по-перше, вони є головними суб’єктами ситуації,
  • по-друге, в психологічному смислі – це два різновиди постраждалих, які перебувають в кризовій ситуації, що супроводжується, як правило, сильними переживаннями, може призводити до тривалого періоду горювання тощо,
  • по-третє, психолог є таким же професійним представником громади і суспільства як суд, представники правоохоронних органів, під час процедури відновного правосуддя психолог за визначенням на «цій стороні добра», тобто відстоює загально прийнятні цінності, усталені цінності, завдяки своїм фаховим навичкам створює умови для полегшення процесу примирення.

Для зменшення шкоди правопорушення дуже важливо забезпечити можливість відновлення і в психологічному смислі як жертві, так і кривдникові, бо без цього не можливе остаточне примирення.

Дуже важливо, щоб можливість отримати психологічну підтримку була забезпечена і доступна, бо постраждала особа заслуговує на повагу і турботу у відновленні своїх в тому числі і соціальних прав.

Відновленням втрачених прав традиційно займаються соціальні служби. Їхнім головним завданням і є забезпечення можливостей відновлення прав. На жаль, в рамках соціальних послуг як от «соціальна послуга супроводу», де державним стандартом передбачене психологічне консультування забезпечити, в наслідок браку штатів, практичну відсутність розвинутих сервісів із надання соціальних послуг умовно невразливим верствам населення, фактично неможливо.

Подолати дану проблему можливо шляхом впровадження механізму закупівлі соціальної послуги «соціального супроводу осіб/родин у складних життєвих обставинах» для учасників програм відновного правосуддя.

У попередніх частинах статті було докладно описано загальні механізми нормальної соціалізації особистості, щоби логічним і зрозумілим стала саме роль громади у процесі примирення.

Психолог у своїй роботі в першу чергу може пояснити причини і природу проблем, які призвели одну особу в статус «постраждалої», а іншу в статус «правопорушника». Якщо причини біологічні, то без подальшого медичного супроводу ре соціалізувати особи практично не можливо і негуманно, більш того – злочин (залишення в небезпеці).

Дуже важливо правильно обирати вплив на особу. Залежно від схильностей особи, талантів і здібностей для неповнолітнього участь у роботі гуртка, спортивної секції, волонтерство в громадській організації, початок трудової діяльності матиме більше позитивного впливу, ніж тільки психокорекційна робота із психологом. Якщо неповнолітня особа вчинила правопорушення під впливом негативного оточення, щоб нівелювати авторитет такого оточення, відновити базову довіру до світу, готовність приймати суспільні норми як цінність, роботи одного психолога, адвоката дуже мало.

Ситуація із відновним правосуддям ускладнюється і неможливістю впливати на близьке оточення правопорушника. Дитина – завжди продукт життєдіяльності родини і близького оточення. Забезпечуючи вплив на дитину, ми не змінюємо її оточення, і в окремих випадках це може бути шкідливим і небезпечним для життя дитини, бо тривалий час навіть девіантна поведінка може забезпечувати виживання в рідному для дитини середовищі.

Психологічний вплив дуже часто для стороннього ока видається як магія, але для переважної більшості професіоналів – це обов’язкова психодіагностика, вибір методів, планування і проведення психокорекційної роботи, психологічне консультування, психоедукація (психопросвіта) тощо. Є загальні принципи і схеми роботи психолога, але у будь-якій ситуації із будь-яким клієнтом все визначається потребами нужденних, їх запитом на певні види допомоги. Для стороннього ока ці потреби і запити можуть здаватися нелогічними, але варто пам’ятати, що все дуже важливо і дуже індивідуально. Часто саме дозвіл бути собою хоча і у керованих, обмежених у часі умовах стає вирішальним для полегшення страждань і ситуації особи.

Дуже важливим для взаємодії із психологом є взаємна симпатія із клієнтом. Психологічне консультування інколи імітує керовані, жорстко регламентовані батьківські, дружні, партнерські взаємини, тому дуже важливо, щоб передумови цього спілкування, асоційовані враження були саме приємними і довірливими. Під час такого спілкування у клієнта з’являється можливість відреагувати приховані емоції, висловити недоказане, претензії, образи, примирити частини себе між собою, тому довіра і емпатія – головні умови позитивного результату.

Добровільність і мотивованість змін – головна умова змін і цілеспрямованої поведінки.

Практичний психолог кабінету екстреної психологічної допомоги «Телефон довіри» КНП СОР «Обласний клінічний медичний центр соціально небезпечних захворювань» Оксана Корсун

 

Ваш баннер здесь за 35 грн./сутки

Верх